Nederlands
Deutsch
Afbeelding 2

De vleeskuikenhouder


De vleeskuikenhouder heeft als uitgangspunt het gezond en dierwaardig houden van de kippen.

Hij is dagelijks bezig met kwaliteit, logistiek en veiligheid. Ook zorgt hij voor optimale kwaliteit in de stal.

De gezondheid van de dieren wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
  

Afbeelding 1
Powered by TKW Media