Nederlands
Deutsch
Afbeelding 2

Kwaliteit

Daar staan wij voor.

Continu verbeteren op basis van onderzoek
(eigen onderzoek en in samenwerking met onze broedmachinefabrikant HatchTech uit Veenendaal).

Betrouwbare informatie uitwisseling met de leveranciers van onze eieren, afnemers van onze kuikens en dierenartsen is belangrijk voor ons om een goed eendagskuiken te kunnen broeden. Wij besteden veel zorg en aandacht aan een goed product.

Dierwelzijn vormt een belangrijk uitgangspunt. Met de komst van Pluscare maken wij een nieuwe, grote stap voorwaarts in kwaliteitskuikens.

Door de optimale logistiek, korte looplijnen en vergaande automatisering is het mogelijk efficiënt te broeden.

De vleeskuikenhouder wordt via het kuikenpaspoort geinformeerd over de eendagskuikens / herkomst die hij krijgt.

Afbeelding 1
Powered by TKW Media