Nederlands
Deutsch
Afbeelding 4

IKB


Onze broederij is IKB gecertificeerd. 

IKB is het kwaliteitzorgsysteem voor de gehele productiekolom voor de pluimveesector. Het IKB systeem staat garant voor de productie van veilig pluimveevlees. 
En hoewel deelname aan het IKB vrijwillig is, is het voor onze broederij een vanzelfsprekendheid!

Afbeelding 1

Ketens


Lagerwey is een gecertificeerde toeleverancier voor een aantal grote bedrijven in de foodmarket. 
Voedselveiligheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt en er worden dan ook hoge eisen gesteld, ook aan ons als toeleverancier.

Regelmatig worden audits uitgevoerd, door zowel de bedrijven zelf als door onafhankelijke controleurs.

Lagerwey is op dit moment gecertificeerd toeleverancier voor MacDonalds, Kentucky Fried Chicken (KFC), Marks & Spencers en Tesco.


Dit is wat MacDonalds en KFC zelf zeggen: 
MacDonalds
McDonald’s werkt volgens strenge kwaliteitseisen. En dat verwachten we ook van onze leveranciers. We beoordelen onze leveranciers altijd op kwaliteit, efficiency en integriteit.
Vooral aan onze voedingsleveranciers stellen we hoge eisen. Zij moeten kunnen aantonen dat de voedselveiligheid van hun producten gewaarborgd is en dat de producten volgens de kwaliteitseisen van McDonald’s worden gemaakt. Zo moet de herkomst van de ingrediënten bekend zijn en moet de productie onder hygiënische omstandigheden plaatsvinden.
Controle van leveranciers
Voor de beoordeling van onze leveranciers hanteren we een speciaal toetsingsinstrument: de Supplier Performance Index. Ook geldt voor onze leveranciers een Code of Conduct: gedragsregels op het gebied van arbeid en personeelsbeleid. McDonald’s medewerkers en onafhankelijke onderzoekbureaus brengen regelmatig een (onaangekondigd) bezoek aan de leveranciers om ze te controleren.KFC:
KFC zelf als onderneming houdt geen kippen en slacht zelf ook geen kippen. Wij kopen ons kippenvlees uitsluitend bij gecertificeerde leveranciers die onderworpen zijn aan de strenge kwaliteitscontroles van KFC. KFC neemt het dierenwelzijn zeer ernstig en werkt enkel samen met toeleveranciers die alle dierbeschermingsrichtlijnen en de wettelijk voorgeschreven EU-richtlijnen hierover in acht nemen.

QS

Onze broederij is ook QS gecertificeeerd.
QS is een Duitse normering Qualität und Sicherheit en omvat de kwaliteitsborging van productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong van producent tot eindverbruiker.

Afbeelding 2
Afbeelding 3
Powered by TKW Media